Referentie van de heer De Muinck (36), Keyaccountmanager bij een ontwikkelaar en producent van automatisch lasmachines voor de automobielindustrie in Europa.

“MDI maakt je bewust van en verklaart je houding en rol in samenwerkingsprocessen. Door het beantwoorden van vragen op internet wordt er een rapport opgemaakt waarin je persoonlijkheidsprofiel, gedrag en motivatie met een verbluffende gedetailleerdheid beschreven worden. Dit rapport is de leidraad voor de persoonlijke gesprekken met je coach. De uitkomst van mijn analyse klopt en ik heb deze als zeer verhelderend ervaren. Je leert je sterke en aandachtspunten punten beter kennen en ervaart hoe andere karakters op jou reageren. Door hier in de praktijk rekening mee te houden verbetert je samenwerking met collega’s en klanten.

De gesprekken met je coach zijn persoonlijk. Chris geeft je hiervoor het vertrouwen. In het inspirerende gesprek werden alle punten van het rapport belicht . Chris is in staat je aandachtspunten punten op een positieve wijze te bespreken en geeft je op een enthousiaste manier inzicht in je sterke punten. Chris geeft duidelijk inzicht in jouw gedrag en je drijfveren en samen ontwikkel je gereedschappen waarmee je de samenwerking met je omgeving en je eigen succes zult verbeteren.

Voor de analyse had ik een aantal vragen: Strookt mijn zelfbeeld met hoe mijn omgeving me ziet? Op welke gronden maak ik belangrijke keuzes? En wat heb ik nodig om in de toekomst gemotiveerd te blijven in mijn werk?

De uitkomst van de analyse is een bevestiging van mijn zelfbeeld. Ik ben me bewuster hoe anderen mij zien. Door hier af en toe rekening mee te houden ben ik toegankelijker geworden. Ik probeer mensen nu eerst te begrijpen waardoor ik beter begrepen wordt. Uitdaging en motivatie vind ik binnen een continue veranderende situatie en bevestigt de keuze voor de commercie. Voor een volgende carrièrestap is het nu duidelijk waaraan een nieuwe functie moet voldoen en waar ik bij mezelf aan moet werken om dit mogelijk te maken.

Eigenlijk zou een gedrag- en drijfverenanalyse een onderdeel in je studie moeten zijn, als vertrekpunt voor je loopbaan/carrière. Of wanneer je ontevreden bent met je huidige werk, met je rol binnen de organisatie of met de manier waarop je werkgever of collega’s met je omgaan. Het zou ook heel goed kunnen worden ingezet wanneer een belangrijke verandering in je leven heeft plaatsgevonden en je behoefte hebt eens na te denken wat dit voor consequenties heeft, om vervolgens een (nieuwe) richting uit te stippelen.”